MARVICRM.COM

Home / Definition of Magsunog ng Kilay

Definition of Magsunog ng Kilay

enter image description here


Source: Google Images

Find the meaning of "Magsunog ng Kilay" here in English or Tagalog

Magsunog Ng Kilay is a Filipino idiom which means

  • Study Hard

Literal Translation

  • Burn Eyebrows

Tagalog Definition

Ang "Magsunog ng Kilay" ay isang sawikain na ang ibig sabihin ay Mag-aral ng mabuti. Sinasabing ang pagsusunog ng kilay ay makakatulong upang mapabuti ang resulta ng exam, quiz o anumang pag susulit.

Ang salitang pinagbasehan ng Magsunog ng kilay ay ang sinaunang nakagawian ng mga Filipino noong mga panahong wala pang kuryente o ilaw at tanging "Gasera" o "Kandila" lamang ang tanging tanglaw habang nag-aaral na wari'y masusunog ang kilay mo habang nag-pupuyat sa pag-aaral sa gabi.


Use "Magsunog ng Kilay" in sentence

  1. May pagsusulit kami bukas kaya't magsusunog ulit ako ng kilay
  2. Dahil sa pagsusunog ng kilay ay nakapasa ako sa exam