MARVICRM.COM

Home / Kabihasnang Chaldean

Kabihasnang Chaldean

enter image description here


Source: Google Images

Ang mga Chaldean ay sinasabing umusbong noong ika sampu hanggang kalagitnaan ng ika-anim na siglo bago ipanganak si Kristo (B.C). Sila ang kaapu-apuhan ng mga sinaunang tao sa Messopotamia (Na ngayon ay Iraq, silangang Syria at timog silangang Turkey).

Ang lenguwahe ng mga Chaldean ay "Syriac" na katulad din ng "Aramaic".

Sinasabing ang mga Chaldean ay sanay sa pagsasaka at pangangaso.

Noong 600 B.C, ipinatayo ni Haring Nebuchadnezzar ang "Hanging Gardens of Babylon" na kung saan ay isa sa mga orihinal na 7 wonders of the Ancient World kabilang dito ang "Pyramid of Giza".

enter image description here


Source: Google Images

Bukod dito ay marami pang na-iambag ang mga Chaldean sa kasaysayan. Sinasabing sila ang isa sa mga pinakaunang sibilisayon na nakaimbento o nakatuklas ng mga sumusunod.

Nakaimbento ng Gulong
Nakadiskubre ng pag-gawa ng salamin
Nakadiskubre ng Astronomy
Nakagawa ng sistema ng pagsulat
Nakaimbento ng kalendaryong may 360 na araw and 12 buwan
Nakaimbento ng Zodiac Sign, Horoscopes