Kabihasnang Tsina


Home / Kabihasnang Tsina

enter image description here

Source: Google Images

Ang itinuturing na pinakamatandang kabihasnan sa daigdig ay ang kabihasnang tsina o tsino.

Sila ay umusbong noon pang apat na milenyo ang
nakakalipas at tinatawag din silang "Zongguo" o "Middle Kingdom".

Ang tsina ay nagkaroon ng maraming dinastiya o makapangyarihang pamilya na namumuno. Ang tsina ay mayroong mahigit sampung pangunahing dinastiya at karaniwan na dito ang pagpapasa pasa ng kapangyarihan sa paglipas na panahon na dulot na rin ng tinatawag na "Dynastic Cycle".

Ang mga sumunod na dinastiya ng tsina ay:

 1. HSIA
 2. SHANG
 3. ZHOU/CHOU
 4. CHIN/QIN
 5. HAN
 6. SUI
 7. T''ANG
 8. SONG/SUNG
 9. YUAN
 10. MING
 11. CHING/MANCHU


  Mga ambag ng kabihasnang Tsina

  Nagpagawa ng dike upang maiwasan ang pagbaha sa Huang Ho river
  Nagtayo ng tanyag na "Great wall of China"

Nakaimbento ng mga sumusunod:

Bakal na araro
Sandatang crossbow
Papel
Gun powder
Compass
Mechanical clock
Telang seda o silk
Payong
Acupuncture
Porcelana
Saranggola
Toothbrush