MARVICRM.COM

Home / Mga Halimbawa Ng Katinig At Patinig

Mga Halimbawa Ng Katinig At Patinig

enter image description here


Source: Google Images

Ang patinig at katinig ay ang mga letra na bumubuo sa alpabetong Filipino.

Sa ngayon ay mayroong 23 na katinig sa alpabetong Filipino (consonants sa ingles) at 5 naman sa patinig (vowels sa ingles).

vowels should not be mistaken for bowels. bowels = parte ng katawan ng tao (bituka) na daanan ng dumi.

Narito ang mga halimbawa ng mga salitang nag-uumpisa sa patinig

aklat
elepante
isda
okasyon
unan
asignatura
espada
ilaw
orasan
ulap
asin
elesi
isaw
okra
usa
aso
ehersisyo
istatwa
oso
ubo

Narito naman ang mga salitang nagsisimula sa katinig

Bag
Candy
Damit
Fried Chicken
Gasera
Halaman
Jejemon
Kusina
Lamok
Manok
Ninong
Palaman
Resulta
Saging
Talong
Wasto
Yoyo


Related Post:

Ano ang KAMBAL KATINIG