Mga Halimbawa Ng Katinig At Patinig

Home / Mga Halimbawa Ng Katinig At Patinigenter image description here


Source: Google Images


Ang patinig at katinig ay ang mga letra na bumubuo sa alpabetong Filipino.


Sa ngayon ay mayroong 23 na katinig sa alpabetong Filipino (consonants sa ingles) at 5 naman sa patinig (vowels sa ingles).vowels should not be mistaken for bowels. bowels = parte ng katawan ng tao (bituka) na daanan ng dumi.Narito ang mga halimbawa ng mga salitang nag-uumpisa sa patinig


aklat

elepante

isda

okasyon

unan

asignatura

espada

ilaw

orasan

ulap

asin

elesi

isaw

okra

usa

aso

ehersisyo

istatwa

oso

uboNarito naman ang mga salitang nagsisimula sa katinigBag

Candy

Damit

Fried Chicken

Gasera

Halaman

Jejemon

Kusina

Lamok

Manok

Ninong

Palaman

Resulta

Saging

Talong

Wasto

Yoyo