Definition Of Agaw Pansin


Home / Definition Of Agaw Pansin

enter image description here

Source: Google Images

Find the meaning of Agaw pansin here in Tagalog or English

Agaw pansin is a Filipino word which means

Tagalog Definition

Ang "Agaw Pansin" ay isang salitang Filipino na ang ibig sabihin ay isang bagay o isang tao na nakakapukaw ng atensyon. Ang salitang ito ay madalas gamitin kapag ang isang tao ay may nakitang kaaya-aya sa kanyang paningin.

Masasabi ring ang "Agaw Pansin" ay isang tambalang salita sapagkat ang "Agaw" at "Pansin" ay may kanya kanyang ibig sabihin.

Use "Agaw Pansin" in sentence

  1. Agaw pansin ang babae sa kalsada sapagkat ito''y nakasuot ng kulay pula
  2. Agaw pansin ang posteng nakaharang sa EDSA