Mga Tambalang Salita


Home / Mga Tambalang Salita

enter image description here

Ang tambalang salita ay ang dalawang salita na nagkakaroon ng panibagong depinisyon kapag pinagsama. Ang dalawang salitang iyon ay may sarili ring kahulugan kapag pinaghilaway.

Narito ang isang halimbawa ng tambalang salita.

Anak-Pawis

Ang depinisyon o ibig sabihin ng salitang "Anak-Pawis" ay isang taong nanggaling sa mahirap na pamumuhay o sa madaling salita ay "anak ng isang mahirap".

Narito pa ang mga karagdagang halimbawa ng mga tambalang salita

Agaw-Pansin
Anak-Araw
Bungang-Araw
Patay-Malisya
Tagong-Yaman
Ingat-Yaman
Balat-Sibuyas
Buntong-Hininga
Kapit-Tuko
Madaling-Araw
Hating-Gabi
Bahay-Bata
Matang-Lawin
Likas-Yaman
Tengang-Kawali
Mata-Pobre
Patay-Gutom
Hampas-Lupa
Akyat-Bahay
Nakaw-Tingin
Agaw-Buhay
Agaw-Eksena
Lakad-Pagong
Silid-Aklatan
Dalagang-Bukid
Hampas-Lupa
Isip-Bata
Tubong-Lugaw
Kanang-Kamay
Kaning-Baboy
Balik-Tanaw
Ligaw-Tingin
Tamang-Hinala


Halimbawa ng pag-gamit ng tambalang salita sa pangungusap

  1. Nahuli na ng mga pulis ang mga akyat-bahay.
  2. Maraming nakuhang kaning-baboy si Pedro kaya''t tuwang tuwa ang kanyang mga baboy.
  3. Madaling-araw na ng natapos si Pedro sa paglalaro ng mobile legends.
  4. Madaling mainis si Maria kaya''t siya ay naturingang balat-sibuyas.
  5. Nahirang si Pedro bilang kanang-kamay ni Mayor.