Ang Pambihirang Sumbrero (Buod)


Home / Ang Pambihirang Sumbrero (Buod)

enter image description here

Kwento Ni Jose Miguel Tejido

Disclaimer: This post is for educational purpose only. This work is copyrighted by the author.

Isang araw, naghalungkat si Mia sa lumang baul ng kaniyang lola. Laking tuwa niya nang makatagpo siya ng sombrero.

Kakaiba ang itsura nito!

Sinubukan niyang isuot ito sa iba’t ibang paraan. Ngunit naisip niya, bakit parang may kulang?

Lumabas ng kanilang bahay si Mia at nagtungo sa tindahan sa tapat. “Magandang umaga, Manang Sol,” bati ni Mia.

“Maganda po ba ang aking sombrero?” “Oo Mia, pero mas maganda kung lalagyan pa natin ng alkansiya,” sagot ng tindera.

Nagulat si Mia sa handog sa kanya.

Sunod na pinuntahan ni Mia ang panaderya. “Mang Rico!” tawag ni Mia. “Maganda po ba ang aking sombrero?”

“Oo Mia, pero mas maganda kung palalamutian pa natin ng kandelabra,” sagot ng panadero.

Nagdaan din si Mia sa klinika. “Doktora Dulce, maganda po ba ang aking sombrero?” tanong ni Mia.

“Oo Mia, pero mas maganda kung papatungan natin ng mga prutas,” sagot ng doktora.

Naglakad pa si Mia at nakarating sa estasyon ng bumbero. “Mang Ador, maganda na po ba ang aking sombrero?” tanong ni Mia.

“Oo Mia, pero mas maganda kung dadagdagan natin ng akwaryum,” sagot ng bumbero.

Pagtawid niya sa kalsada, nakasalubong ni Mia ang pulis. “Mia, Kakaibang sombrero iyan, ah!” bati ni Mang Kalor.

Pero mas maganda kung sasabitan pa natin ng hawla.”

Umabot si Mia sa hardin ng plasa.

“Mang Lito, maganda na po ba ang aking sombrero?” tanong ni Mia.

“Oo, pero mas maganda kung kakabitan pa natin ng mga bulaklak,” sagot ng hardinero.

Pagdating sa palaruan, napakarami nang palamuti sa sombrero ni Mia!

“Mia, itong saranggola na lang yata ang kulang diyan!” sabi ng kanyang kalaro.

“Sandali lang, Toto!” sigaw ni Mia.

Ngunit naitali na ni Toto ang saranggola.

Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kumapit si Mia sa kaniyang sombrero at natangay siya paitaas.

Biglang lumobo ang kaniyang sombrero at naging isang napakalaking parasiyut.

Nang tumapat ito sa araw, nakita ng lahat ang angking ganda ng sombrero!