Ang Pambihirang Sumbrero (Buod)

Home / Ang Pambihirang Sumbrero (Buod)enter image description here


Kwento Ni Jose Miguel Tejido


Disclaimer: This post is for educational purpose only. This work is copyrighted by the author.


Isang araw, naghalungkat si
Mia sa lumang baul ng
kaniyang lola. Laking tuwa
niya nang makatagpo siya
ng sombrero.


Kakaiba ang
itsura nito!


Sinubukan niyang isuot ito sa
iba’t ibang paraan. Ngunit
naisip niya, bakit parang may
kulang?


Lumabas ng kanilang bahay si Mia
at nagtungo sa tindahan sa tapat.
“Magandang umaga, Manang Sol,”
bati ni Mia.


“Maganda po ba ang aking
sombrero?”
“Oo Mia, pero mas maganda kung
lalagyan pa natin ng alkansiya,”
sagot ng tindera.


Nagulat si Mia sa handog sa kanya.


Sunod na pinuntahan ni Mia
ang panaderya.
“Mang Rico!” tawag ni Mia.
“Maganda po ba ang aking
sombrero?”


“Oo Mia, pero mas maganda
kung palalamutian pa natin ng
kandelabra,” sagot ng
panadero.


Nagdaan din si Mia sa klinika.
“Doktora Dulce, maganda po ba
ang aking sombrero?” tanong ni
Mia.


“Oo Mia, pero mas maganda
kung papatungan natin ng mga
prutas,” sagot ng doktora.


Naglakad pa si Mia at
nakarating sa estasyon ng
bumbero.
“Mang Ador, maganda na po ba
ang aking sombrero?” tanong ni
Mia.


“Oo Mia, pero mas maganda
kung dadagdagan natin ng
akwaryum,” sagot ng bumbero.


Pagtawid niya sa kalsada,
nakasalubong ni Mia ang pulis.
“Mia, Kakaibang sombrero iyan,
ah!” bati ni Mang Kalor.


Pero mas maganda kung sasabitan pa
natin ng hawla.”


Umabot si Mia sa hardin ng
plasa.


“Mang Lito, maganda na po ba
ang aking sombrero?” tanong
ni Mia.


“Oo, pero mas maganda kung
kakabitan pa natin ng mga
bulaklak,” sagot ng hardinero.


Pagdating sa palaruan,
napakarami nang palamuti sa
sombrero ni Mia!


“Mia, itong saranggola na lang
yata ang kulang diyan!” sabi ng
kanyang kalaro.


“Sandali lang, Toto!” sigaw ni
Mia.


Ngunit naitali na ni Toto ang
saranggola.


Biglang umihip ang
napakalakas na hangin.
Kumapit si Mia sa
kaniyang sombrero at
natangay siya paitaas.


Biglang lumobo ang kaniyang
sombrero at naging isang
napakalaking parasiyut.


Nang tumapat ito sa
araw, nakita ng lahat
ang angking ganda ng
sombrero!