Ang Pamilyang Ismid (Buod)

Home / Ang Pamilyang Ismid (Buod)enter image description here


Kwento Ni Rene O. Villanueva, Ramoncito Serrano, Ramon C. Sunico


Disclaimer: This post is for educational purpose only. This work is copyrighted by the author.


Araw-araw , ang Pamilya Ismid ay walang
inatupag kundi pagandahin ang buntot nila.
At kapag sila ay naiimbitahan sa mga pagtitipon, ang
lagi nilang sagot ay―Marami pa kaming gagawin!


Ang gagawin pala nila ay
magsusuklay at maglilinis ng
buntot nilang kulot at maganda.


Isang gabi, bilog ang
buwan at nahihimbing ang
Pamilya Ismid, pumasok ang
magnanakaw sa kanilang bahay.


Hinakot ng magnanakaw ang lahat ng gamit ng
Pamilya Ismid.


Natabig ng magnanakaw ang plorera at nabasag.
Nagising ang pamilya Ismid at natakot
Nagsisigaw sila at humingi ng tulong sa mga kapitbahay


Ngunit nakatakas na
ang magnanakaw.


Nalungkot ang Pamilya
Ismid.―Wala na tayong gamit at
pagkain, igik ng Pamilya Ismid.


Kinabukasan, ang Pamilya Ismid ay
dinalhan ng damit at pagkain ng
kanilang mga kapitbahay. Simulan noon
ay nagbago na ang pamilya Ismid