Ang Pamilyang Ismid (Buod)


Home / Ang Pamilyang Ismid (Buod)

enter image description here

Kwento Ni Rene O. Villanueva, Ramoncito Serrano, Ramon C. Sunico

Disclaimer: This post is for educational purpose only. This work is copyrighted by the author.

Araw-araw , ang Pamilya Ismid ay walang inatupag kundi pagandahin ang buntot nila. At kapag sila ay naiimbitahan sa mga pagtitipon, ang lagi nilang sagot ay―Marami pa kaming gagawin!

Ang gagawin pala nila ay magsusuklay at maglilinis ng buntot nilang kulot at maganda.

Isang gabi, bilog ang buwan at nahihimbing ang Pamilya Ismid, pumasok ang magnanakaw sa kanilang bahay.

Hinakot ng magnanakaw ang lahat ng gamit ng Pamilya Ismid.

Natabig ng magnanakaw ang plorera at nabasag. Nagising ang pamilya Ismid at natakot Nagsisigaw sila at humingi ng tulong sa mga kapitbahay

Ngunit nakatakas na ang magnanakaw.

Nalungkot ang Pamilya Ismid.―Wala na tayong gamit at pagkain, igik ng Pamilya Ismid.

Kinabukasan, ang Pamilya Ismid ay dinalhan ng damit at pagkain ng kanilang mga kapitbahay. Simulan noon ay nagbago na ang pamilya Ismid