MARVICRM.COM

Home / Bahagi ng Liham

Bahagi ng Liham


Mga Bahagi ng LIHAM


1. Pamuhatan 

Ipinapakita sa bahaging ito kung saan nanggaling ang liham at kailan ito isinulat.


2. Bating Panimula
Sa bahaging ito ng liham makikita kung sino ang kinakausap ng sumulat ng liham


3. Katawan ng Liham
Nakalagay sa parte na ito ng lihan kung ano ang ibig ipahiwatig o sabihin ng sumulat


4. Bating Pangwakas
Pagtatapos na pagbati ng sumulat ng liham.


5. Lagda
Dito nakalagay ang pangalang ng sumulat ng liham. Dito natin makikilala kung sino ang nagsulat.