MARVICRM.COM

Home / Florante at Laura: Buod at Aral sa Kwento

Florante at Laura: Buod at Aral sa Kwento

Florante at Laura : Buod at Aral ng Kwento


Ang "Florante at Laura" ay isang makabagong-klasikong epikong pampanitikan sa Pilipinas na isinulat ni Francisco Balagtas noong ika-19 siglo. Ang kwento ay puno ng pag-ibig, kaharian, at paglalakbay. Narito ang buod ng kwento:

Ipinakilala sa kwento si Florante, isang binata mula sa maharlikang angkan na nagngangalang Albanya. Siya ay mahusay sa sining at musika, ngunit ang kanyang masayang buhay ay biglang nagbago nang mapasok ang kanyang pamilya sa mga intriga at pag-aaklas sa kaharian ng Albanya. Dahil dito, inilayas sila mula sa kanilang kaharian.

Si Florante ay nadala ng mga pangyayaring ito sa gubat, kung saan siya'y nabulabog ng malalalang panaginip. Isang araw, natagpuan niya ang isang hukay kung saan naiwang lamang ang kanyang itim na alipin na si Menandro.

Habang sila'y naglalakbay sa kagubatan, nakilala ni Florante si Laura, ang anak ng hari at reyna ng Albanya. Si Laura ay maganda, mabait, at napamahal na agad kay Florante. Sila'y nagmahalan, ngunit hindi ito ligtas sa mga pagsubok at hadlang.

Sa Albanya, si Adolfo, isang mapanirang puri at ambisyosong kaaway ni Florante, ay nagtangkang agawin si Laura mula kay Florante. Pinakulong si Florante at dinala kay Flerida, isang dalagang tagabantay. Pinilit siya ni Flerida na magkaroon ng relasyon dito, ngunit tinanggihan ni Florante nang malaman niyang si Laura ay nasa panganib.


Habang si Florante ay nakakulong, si Laura ay napilitang ikasal kay Aladin, isang lalaking mayaman at mapagkunwari. Sa gitna ng mga pag-aaklas, trahedya, at pagkaka-burado, naipanalo ni Florante ang kanyang kalayaan. Nagkaroon sila ni Laura ng pagkakataong muling magsama.

Ang "Florante at Laura" ay isang kwento ng pag-ibig at katapangan, na nagpapakita ng mga halimbawa ng kabutihan at kasamaan. Ito ay nagpapakita rin ng mga paksa tungkol sa pag-ibig sa bayan, pag-aaklas, at pag-asa sa kabila ng pagsubok.


Aral sa Kwento ng Florante at Laura

Narito ang ilan sa mga pangunahing aral na matutunan mula sa akda:

1. Pag-ibig at Katapatan:

Isa sa mga pangunahing tema ng kwento ay ang pag-ibig at katapatan. Ipinalalabas ng mga pangunahing tauhan, tulad nina Florante at Laura, ang kanilang matibay na pagmamahalan at tapat na pagsasama sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap.

2. Pagpapahalaga sa Kalayaan:

Isinasaalang-alang ng kwento ang halaga ng kalayaan. Ipinapakita nito ang pagnanasa ng mga tauhan na makamtan ang kalayaan mula sa mga kalupitan at pang-aapi ng mga dayuhan at mapanupil na lider.

3. Katapangan at Katarungan:

Ang mga tauhan sa kwento ay nagpapakita ng katapangan sa pagtutol sa mga masasamang gawain at paglaban para sa katarungan. Ipinapakita ng akda na mahalaga ang ipaglaban ang tama at huwag matakot sa mga pagsubok.

4. Pagtitiwala sa Diyos:

Maraming bahagi ng akda ang nagpapakita ng pangaral tungkol sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang mga tauhan ay nagdarasal at umaasa sa Diyos sa mga oras ng pangangailangan.

5. Pagpapahalaga sa Pag-aaral:

Si Florante ay isang makata at nagpapakita ito ng kahalagahan ng edukasyon at pag-aaral. Ang kaalaman ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao na magkaruon ng malalim na pang-unawa sa buhay.


References: 

Philgizmo.com

Pangungusap.com

Talambuhay.net