Uncategorized

Topics that don't need a category, or don't fit into any other existing category.

Ang Hatol Ng Kuneho (Buod)

- Posted in Uncategorized
Source: Google Images Isang araw, noong mga panahong ang mga hayop ay nagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng makakakain sa gubat. Ngunit sa kasawiang palad ay nahulog ito sa isang malalim na hukay. Walang nagawa ang tigre kaya't nagmamakaawa itong sumigaw upang humingi ng tulong. Hanggang...
Read more