Alamat Ng Durian (Buod)

Home / Alamat Ng Durian (Buod)enter image description here


Source: Google Images


Sa isang bayan sa Mindanao ay may isang matandang nag ngangalang During.


Kilala si Tandang During bilang isang matandang sobrang sungit.


Karaniwan nang panakot sa mga bata ang kanyang pagkatao at sabi nila ay may lahi itong mangkukulam.


Si Tandang During ay nasanay nang mamuhay mag-isa sapul nung mamatay ang kanyang asawa at anak.


Noong namatay ang mga ito, nag alok ng tulong ang mga taong nasa paligid nya ngunit tumanggi ito.


Buhat noon ay inasikaso na lamang ni Tandang During ang kanyang mga tanim na halaman.


Masungit ang matanda, kaya''t iniiwasan ito ng mga tao.


Maraming taon ang dumaan ngunit si Tandang During ay gayon parin.


Isang gabi, isang masamang amoy ang tila itinaboy ng hangin sa komunidad.


Nanatili ito hanggang sa nagkaisa na ang mga tao na puntahan ang pinanggagalingan nito.


Tiyak nilang kay Tandang During galing ang amoy na iyon.


Hinanap nila ang matanda ngunit di nila ito nakita. Sa halip ay napansin nila ang isang puno na may bunga na ang balat ay matitinik.


Dahil sa sobrang kahinugan ay bumuka na ang balak nito.


Isang lalaki ang sumubok na tikman ito. Nagtakip ang lahat ng ilong ng buksan nila ang prutas pero ang lahat ay nasarapan sa misteryosong bunga.


Nagsipitas silang lahat at nag uwi sa kani-kanilang bahay.


Nang may makasalubong silang matanda, tinanong kung ano ang dala nilang prutas.


"Bunga ng tanim ni Tandang During yan" sabi ng isa


"During yan" ang pagkakaintindi ng matanda.


Kaya nang bigyan nila ito at tinanong ng mga kakilala kung ano iyon at sinabi ng matanda na ang prutas ay "During yan"


Kalaunay tinawag na itong "Durian".


Reference