MARVICRM.COM

Home / Ang Agila at ang Salagubang (Buod ng Pabula)

Ang Agila at ang Salagubang (Buod ng Pabula)


Ang Agila at ang Salagubang


Ang pabulang "Ang Agila at ang Salagubang" ay isang kwento na nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging mapagbigay at pagpapakumbaba.


Sa kwento, isang salagubang na naglalakad sa lupa ang nakita ng isang agila na lumilipad sa himpapawid. 

Dahil sa kalagayan ng salagubang, napagpasyahan ng agila na tulungan ito. Inilapit ng agila ang kanyang mga pakpak sa salagubang at sinabihan ito na sumakay upang ilipad siya. 

Ngunit sa halip na magpasalamat, pumalag ang salagubang at sinabing hindi niya kailangan ng tulong ng agila. 


Nagulat ang agila sa sinabi ng salagubang at sinabi nitong "Hindi ko kailangan ng tulong mo. Isa akong malakas at kayang-kaya kong lakarin ang daigdig nang mag-isa." Ngunit dahil sa pagiging mapagbigay ng agila, hindi niya kinailangan na patunayan ang sarili sa salagubang. Nagsimula siyang lumipad palayo at iniwan ang salagubang sa lupa.


Sa huli, naging leksyon ang nangyari sa salagubang. Naunawaan niya na hindi dapat maging masyadong palalo at mayroong mga bagay na hindi kayang gawin nang mag-isa. 

Natutunan niya ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagtanggap ng tulong ng iba. 

Samantala, sa pagiging mapagbigay ng agila, naipakita niya ang pagiging mabuting lider at hindi naging palalo sa kanyang kakayahan.


Aral sa Ang Agila at ang Salagubang (Buod ng Pabula)

Sa pangkalahatan, ang pabulang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging mapagbigay at pagpapakumbaba. 

Mahalagang matutunan natin na hindi natin kayang gawin lahat ng bagay nang mag-isa, kaya't mahalaga na tumanggap tayo ng tulong mula sa iba at magpakumbaba sa ating mga kakulangan. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagiging mapagbigay at pagpapakumbaba, maaring makamit natin ang tunay na tagumpay at mabuting relasyon sa ating kapaligiran.


Iba pang babasahin na Pabula:

Ang Kabayo na nagdamit Leon [Buod ng Pabula]

Ang Asno at ang Lobo (Buod ng Pabula)