MARVICRM.COM

Home / Ang Asno at ang Lobo (Buod ng Pabula)

Ang Asno at ang Lobo (Buod ng Pabula)

Ang Asno at Lobo (Buod ng Pabula)

"Ang Asno at ang Lobo" na naglalahad ng magkaibang bersyon, pero ito ay pangkalahatang tungkol sa magkaibang resulta ng mapagkakatiwalaan at kabutihang-loob.


Sa isa sa mga bersyon, isang lobo ang nakakita sa isang asno na naglalakad sa bukid at pinagplanuhan na kainin ito. Sinabihan ng asno ang lobo na huwag siyang kainin at ipinangako niya na siya ay maaaring maging magiting na kaibigan ng lobo. Naniwala ang lobo at nagsimula silang magkasama. Ngunit sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng mga hayop at hindi nakayanan ng lobo na hindi sila kainin. Kaya't kumain siya ng ibang hayop at pinag-iwanan ang asno. Nang sumunod na araw, natagpuan ng lobo ang asno at humingi ito ng tawad sa kanya. Ngunit hindi na nagtiwala ang asno sa lobo.


Sa isa pang bersyon, ang asno naman ang nauna sa pagkakakilala sa lobo. Sinabihan niya ang lobo na huwag siyang kainin at nagpakita siya ng kabutihang-loob dito. Kaya naman naging magkaibigan sila at naglalakbay kasama ang isa't isa. Nang nagkaroon ng pagkakataon na nagkasakit ang lobo, tinulungan siya ng asno sa pamamagitan ng paghahanap ng pagkain at pag-iingat sa kanya. Dahil sa kabutihang-loob na ipinakita ng asno, hindi naisip ng lobo na kainin siya. Sa huli, napatunayan ng magkaibigan na ang mapagkakatiwalaan at kabutihang-loob ay maaaring magdulot ng magandang mga karanasan at magandang kaibigan.


Aral sa Buod ng Pabula ng Ang Asno at ang Lobo:

Sa pangkalahatan, ang pabulang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng mapagkakatiwalaan at kabutihang-loob sa mga ugnayan sa ating kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan, maaring magdulot ng positibong pagbabago at makamit ang tunay na kaibigan.


Iba Pang Babasahin na Pabula:

Ang Aso at ang Lobo (Buod ng Pabula)

Ang Aso at ang Uwak (Buod ng Pabula)

‚Äč