MARVICRM.COM

Home / Alamat Ng Pinya (Buod)

Alamat Ng Pinya (Buod)

enter image description here


Source: Google Images

Noong unang panahon, may isang balo na nag ngangalang Rosa. si aling Rosa ay may isang anak na babae. Ito'y si Pinang.

Si Pinang ay mahal na mahal ng kanyang ina, tinuruan nya ang anak sa mga gawaing bahay. Ngunit si Pinang ay madalas na may katwiran sa tuwing inuutusan ng kanyang ina.

Isang araw ay nagkasakit si aling Rosa, dahil hindi makabangon ay napilitan si Pinang na gumawa sa gawaing bahay.

Inutusan ni aling Rosa na magluto ng lugaw si Pinang at agad naman itong kumilos ngunit kalaunay lumabas din ito ng bahay para maglaro. Dahil napabayaang nakasalang ang lugaw, namuo at nanikit ang ilalim nito sa palayok. Nagpasensya na lang si aling Rosa, kahit papaano nga nama'y napagsilbihan sya nito.

Ilang araw pa ay si Pinang na ang kumilos sa bahay. Nung minsang magluto ay hindi nito makita ang sandok. Lumapit ito sa ina at nagtanong. Nainis si aling Rosa.

"Naku Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at nang hindi kana tanong ng tanong".

Dahil sa inis ng ina ay tumahimik na lang si Pinang.

Umalis si Pinang upang hanapin ang sandok. Kinagabihan ay lubhang nag-alala si aling Rosa sapagkat hindi pa bumabalik si Pinang. Napilitang bumangon at tawagin ang anak ngunit walang lumapit sa kanya.

Lumipas ang mga araw, habang nag wawalis, nakita ni aling Rosa ang isang misteryosong halaman na tumubo sa kanilang silong. Kalaunay namunga ito. Nagulat si aling Rosa sa kadahilanang ang bunga ay tila maraming mata.

Doon nya napagtanto ang huli nyang sinabi sa nawawalang anak na magkaroon sana ito ng maraming mata.


Iba pang Alamat na babasahin:

Alamat ng Araw at Gabi (Buod)

Alamat ng Chocolate Hills (Buod)

Alamat Ng Langaw (Buod)

Alamat Ng Langgam At Tipaklong