Mga Halimbawa Ng Diptonggo

Home / Mga Halimbawa Ng Diptonggoenter image description here


Source: Google Images


Ang Diptonggo sa Filipino ay ang mga salitang binubuo ng mga letra na may patinig (A, E, I, O, U) at sinasamahan ng katinig ng letrang W at Y.
Malalaman natin ang isang salita kung ito ay may diptonggo kapag ito ay kinapapalooban ng mga letrang ito:AY, EY, IY, OY, UY

AW, EW, IW, OW, UWHalimbawa ng mga salitang DiptonggoAliw (a-liw)

Giliw (gi-liw)

Baboy (ba-boy)

Kasoy (ka-soy)

Sablay (sab-lay)

Pagsasanay (pag-sa-sa-nay)

Lakbay (lak-bay)

Bahay (ba-hay)

Beywang (bey-wang)

Leyte (leyte)

Bowling (bow-ling)

Beybi (bey-bi)

Sampay (sam-pay)

Aruy (a-ruy)

Paksiw (pak-siw)

Sabaw (sa-baw)

Kalabaw (ka-la-baw)

Bahaw (ba-haw)Paalala: Hindi masasabing may diptonggo ang isang salita kung ang AY, EY, IY, OY, UY,AW, EW, IW, OW, UW ay magkahiwalay na pinapantigHalimbawa nito ay ang salitang "Aliwan" kapag binigkas ito aya-li-wanMapapansin natin na ang letrang "IW" ay magkahiwalay na pinapantig. Isa pang halimbawa ng salitang walang diptonggo ay ang salitang "Sampayan"sam-pa-yanHiwalay din ang letrang "AY" kapag pinapantig